Berita

BbW April dan Hujan Penghujung Musim

BangbangWetan April 2018. Guyuran hujan penghujung musim di hulu April yang lindap mewarnai petang kawasan Taman Budaya Cak Durasim. Bulan yang purnama mempersilakan mendung menghalangi hangat cahayanya.

Kosmos itulah yang mewarnai rutinan Bangbang Wetan kali ini. Pendar cahaya lampu di beberapa sudut halaman, lalu lalang jama’ah berdatangan dan kesibukan penggiat menguras halaman serta memenuhi kelengkapan forum menjadi aksentuasinya.

Mengambil tajuk “Insecuricious, Was-was ra Wis-wis”, BbW April menjadi mandala bagi pendaran ilmu, tenaga dan mimpi mereka yang “berkumpul di timur”. Bauran rindu, elan vital dan gemuruh darah juang menyatu dalam khidmat dan kegembiraan.