Metaforatma

Lingkar Cinta dari Timur, Bangbang Wetan Semburato

Oleh : Dhimas Syaiful Amri.

(Untuk 12 tahun BangbangWetan)

 

Lingkar Cinta dari Timur

 

Fajar merekah di ufuk timur

Burung-burung terbangun dari tidur

Berkicau merdu ungkapkan syukur

Terbasuh raga, terlepas dahaga dengan sejuk air dari sumur-sumur..

 

Merah menyala membara

Lukisan asa dari angkasa

Membakar segala angkara

Mengusir jiwa durjana..

 

Dari timur benih ditabur

Hidupkan lahan yang terkubur lumpur

Bangkitkan lagi  semua yang hancur

Lahir kembali jiwa-jiwa luhur..

 

Jiwa terpaut di lingkar cinta

Bermesra di harmoni semesta

Tertanam buah-buah surga

Bertabur cahaya Sang Maha Cinta..

 

 

 

 

Bangbang Wetan Semburato

 

Abang mbranang padhang jingglang

Tandurane thukul, wohe gembrandhul..

 

Sura ing bebaya

Kalis nir ing sambikala

Pamungkas dur angkara

Datan gingsir Sewu wangsa..

 

Bangbang wetan semburato

Sumebar asih ing alam ndunya

Gegondhelan ageman Kanjeng Nabi

Tumuju Ridhane Gusti

 

Bangbang wetan semburato

Sumebar asih ing alam ndunya

Gegondhelan ageman Kanjeng Nabi

Tumuju Ridhane Gusti..

 

 

Dhimas Syaiful Amri. Pegiat Sulthon Penanggungan, Pasuruan, yang sehari-hari beraktivitas sebagai pedagang kelontong di Pasar Pandaan.